Hotel Encián, Donovaly – Feltételek

A Horský Hotel Encián *** szálloda általános üzleti feltételei szállodai szolgáltatások nyújtására.

 

 

I. cikkely – Szerződő felek


1. A szerződő felek a Horský hotel Encián*** (a továbbiakban: Hotel) által az ügyfél számára nyújtott szállodai szolgáltatások (a továbbiakban szolgáltatások) biztosítása során:

a/  VEGA PLUS, s.r.o.,

Horský hotel Encián***,

Donovaly 105, 976 39 Donovaly,

cégjegyzés: Pozsonyi (I.) Járásbíróság cégjegyzéke, cégjegyzékszám: 68679/B

Statisztikai szám: 45922501

Adószám: 2023141758

Közösségi adószám: SK2023141758 

b) természetes személyek vagy jogi személyek (a továbbiakban: ügyfelek)

2. A Hotel által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó megrendelést (a továbbiakban: foglalás) az ügyfél leadhatja az interneten keresztül, telefonon vagy személyesen.

3. A foglalás tartalma megtalálható a Hotel internetes oldalán – www.hotel-encian.sk

4. Ha a Hotel kapacitása lehetővé teszi, ha a foglalás minden megszabott követelménynek megfelel, és ha az ügyfél megosztja a Hotellel e kötelezettség teljesítéséhez szükséges valamennyi információt, a Hotel visszaigazolja, hogy az ügyfél számára a foglalásnak megfelelően szállodai szolgáltatást nyújt.

5. A foglalás visszaigazolását a Hotel az interneten keresztül teljesíti.

 

II. cikkely – A Hotel szolgáltatásai az ügyfelek számára
 

1. A Hotel csak a foglalás visszaigazolását követően nyújt szolgáltatást az ügyfélnek a foglalás alapján és a visszaigazolásnak megfelelően, hacsak a szerződő felek nem állapodnak meg másként.

2. A Hotel a megállapodás szerinti , illetve olyan mértékben és módon nyújt szolgáltatást az ügyfélnek, ahogyan azt az intézménynek a hatályos jogszabályok és a Hotel Encián általános üzleti feltételei értelmében meghatározott kategóriája előírja.

3. A Hotel által nyújtott szolgáltatásokért az ügyfél köteles megfizetni a Hotelnek a megállapodás szerinti, illetve a Hotel érvényben lévő árjegyzékében feltüntetett árat. Ez a díj mértékére, a fizetés módjára és idejére egyaránt vonatkozik.

4. A Hotel jogosult előleget vagy letétet kérni. Erről a Hotel köteles írásban értesíteni az ügyfelet a foglalás visszaigazolásakor. A letét határozott összegű – a szolgáltatások árának 50%-a.

5. A Hotel szolgáltatásainak díja a foglalás visszaigazolásából következik. Eltérő megállapodás hiányában a recepción kifüggesztett és a Hotel internetes oldalán közzétett árak érvényesek.

6. Eltérő megállapodás hiányában a szolgáltatások legkésőbb az elutazás napján fizetendők.

7. Reklamáció esetén a vendégnek lehetősége van alternatív vitarendezési fórumhoz fordulni a Szlovák Köztársaság T.t. 250/2007 sz. törvénye 10. § 1. bek. k) pontja szerinti különleges rendelkezésben meghatározott esetekben. Az alternatív vitarendezés szerve a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (Slovenská obchodná inšpekcia).

 

Horský Hotel Encián***

Donovaly 105, 97639 Donovaly,

Szlovákia

+421 48 419 97 12 , +421 903 297 111

www.hotel-encian.sk

 

III. cikkely – Az ügyfél jogai és kötelezettségei


1. Az ügyfél a szolgáltatásnyújtás első napján 14:00 órától jogosult a szolgáltatásokra.

2. Eltérő megállapodás hiányában az ügyfél köteles rendezett állapotban átadni a használt szobákat a Hotelnek a szolgáltatás lejárta után, legkésőbb a megállapodás szerinti utolsó nap 10:00 óráig. Ha az ügyfél a fenti kötelezettség teljesítésével késik, köteles a késés minden napja után megfizetni a Hotelnek az érintett szobáknak a recepción kifüggesztett és a Hotel internetes oldalán (www.hotel-encian.sk) közzétett árát.

3. Ha írásban, faxon, telefonon vagy interneten keresztül nem születik ettől eltérő megállapodás és az ügyfél a megegyezés szerinti első napon 21:00 óráig nem foglalja el a szállást, , a Hotel megszüntetheti a szolgáltatás nyújtását az ügyfél számára.

4. A Hotel által visszaigazolt szolgáltatást az ügyfél jogosult egyoldalúan lemondani.

5. A szolgáltatás egyoldalú lemondásáért az ügyfél köteles a Hotelnek lemondási díjat fizetni az alábbi összegben:               

                               0–6 nappal az érkezés előtt                      a letét 100%-a

                               7-14 nappal az érkezés előtt                     a letét 50%-a

                               15 vagy több nappal az érkezés előtt         a letét 0%-a


6. Eltérő megállapodás hiányában vagy nem „vis maior” ok esetén ha az ügyfél a foglalásban megadott időnél korábban megszakítja a tartózkodását, nem formálhat igényt a Hotelnek megfizetett összeg visszatérítésére.

 

V. cikkely – Záró rendelkezések


1. Jelen általános üzleti feltételek és az ezek alapján létrejött jogviszonyok vonatkozásában a szlovák jogrend az irányadó.

2. Az ügyfelek Hotelben való tartózkodását a kötelező érvényű Szállásrend szabályozza. A Szállásrend a Hotel recepcióján és minden szobában megtalálható.

3. Az ügyfelek a foglalásnak vagy a szolgáltatás egyoldalú lemondásának a Hotel részére történő elküldésével, illetve a Hotelben történő megszállással megerősítik, hogy a jelen feltételeket megismerték, és elfogadják a bennük foglaltakat.

4. A Horský Hotel Encián *** szálloda szállodai szolgáltatások nyújtására vonatkozó általános üzleti feltételei 2014. szeptember 1-jén lépnek hatályba.